Alle steder, hvor der bor mennesker, er der behov for en infrastruktur, der kan håndtere vores drikkevand, regnvand og spildevand. I WSP hjælper vi forsyningerne med at udvikle omkostningseffektive og helhedsorienterede forsyningsløsninger, som skal sikre en god og bæredygtig vandforsyning til fremtidens forbrugere.

En sektor i udvikling

Vandforsyningssektoren er i stadig udvikling, og WSP følger med og hjælper mange forsyninger med at sikre den nuværende og fremtidige drikkevandsproduktion gennem målrettet og involverende rådgivning. I forbindelse med vandforsyning hjælper vi særligt med:

  • Modelberegninger. Vi råder over specialister, der bl.a. arbejder med GMS-Modflow, Mike She, Mike 11.
  • Boringsundersøgelser. Boringsundersøgelser er vigtige i kampen mod forurening af grundvandsressourcen og giver samtidig et billede af en borings generelle tilstand og restlevetid.
  • Kildepladsmodel, der er udviklet af Orbicon. Denne model anvendes til beregning og vurdering af den mest optimale opsætning af en kildeplads i forhold til valg af pumper, ledningsdimensioner og boringsplaceringer.
  • Strukturanalyse, der hjælper forsyningen med overblik over kildepladser og forsyningssikkerhed. Derudover hjælper den med at sikre den mest fordelagtige indvindingsstruktur i forhold til en energieffektiv og bæredygtig drikkevandsproduktion.
  • Grundvandsvarme, der er mulighed for at udnytte varmen fra grundvandet.
IMG-Hvinningdal-Vandvrk

Hvinningdal Vandværk