De danske kyster påvirkes konstant af hav og vejr og i takt med stigende aktivitet i kystzonen og klimaforandringer er vores kyster under stigende pres. I WSP hjælper vi med at beskytte de danske kyster, og byer mod ødelæggelser i tilfælde af stormflod og forhøjet vandstand. Samtidigt er vi med til i videst muligt omgang at sikre kysternes naturværdier og skabe nye rekreative områder til fordel for borgerne.