Storkeengen

Et stort klimaprojekt skal være med til at klimasikre Randers og bevare naturen.


Beliggenhed

  • Randers, Danmark

Kunde

  • Randers Kommune og Vandmiljø Randers

Arkitekt

  • C.F Møller

Rolle

  • Ingeniørrådgiver
Storkeengen

C.F. Møller illustration

Klimatilpasning står højt på dagsordenen hos Vandmiljø Randers, hvor vi blandt andet bruger mange ressourcer på separatkloakering. Derfor er vi også glade for at være med i et projekt, der i så høj grad bidrager positivt til byens udvikling, og hvor vi får synliggjort nogle af de tanker om klimatilpasning, der er så centrale i vores daglige arbejde
Peter Christensen Direktør i Vandmiljø Randers.
Storkeengen

C. F. Møller illustration