Geofysik handler om at undersøge og kortlægge undergrundens geologi. Ved at forstå undergrundens opbygning og karakter kan man optimere planlægning, projektering og reducere unødvendige omkostninger.