Vindenergi

På nuværende tidspunkt kommer to tredjedele af landets samlede el-produktion fra vindenergi, og det er derfor en vigtig energiressource for Danmark. Målet er, at Danmark i fremtiden skal være uafhængig af fossile brændstoffer, og her kommer vindenergi til at have en afgørende rolle.