Vindkraft

Om Sverige ska klara klimatmålen att nå hundra procent förnybar elproduktion till år 2040 krävs en omfattande utbyggnad av hållbar vindkraft. Det finns många platser i landet, både till havs och på land, där det blåser bra och där det lämpar sig väl att producera vindkraft. I takt med den utbyggnad som pågår blir vindkraften en allt viktigare del av Sveriges energisystem.