Arbetsmiljö

Vår mest värdefulla tillgång på WSP är våra medarbetare. WSP tar ansvar för att skapa en säker, hälsosam och trivsam arbetsplats för alla medarbetare, konsulter, kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla, såväl medarbetare som kunder. Inget är så viktigt att vi inte kan ta oss tid att göra vårt arbete på ett säkert sätt. 

Nollvision för arbetsskador

Vår nollvision för arbetsskador delas av alla regioner världen över och alla våra medarbetare. Vi måste ta hänsyn till risker och effektivt minska dessa i vår verksamhet genom ständiga förbättringar. Alla ska återvända hem välbehållna efter arbetsdagens slut. 

LEDA

Inspirera medarbetare att engagera sig i nollvisionen för arbetsskador.

FÖRENKLA

Tillhandahålla effektiva system och processer.

TÄNKA NYTT

Ifrågasätta status quo i vårt arbete.

INVOLVERA

Få människor att göra säkerheten till sitt ansvar.

LÄRA

Dela och anpassa framgångsrika metoder.

FÖLJA UPP

Identifiera förbättringar och framgångar.