Fastigheter och byggnader

Vi utvecklar kreativa, omfattande och hållbara lösningar för framtidens samhällen. Vi är utrustade med en god förståelse för våra lokala samhällen, vi har expertis i världsklass och vi är med och driver utvecklingen framåt. Vi leder, planerar, analyserar, designar och utvecklar långsiktiga lösningar på unika samhällsutmaningar. Vi bidrar med såväl strategisk rådgivning och projektledning som teknisk kompetens när platser ska utvecklas, moderna bostäder ska byggas eller komplexa byggnader ska formas.