I många projekt utgör installationer en allt större andel av den totala byggkostnaden. Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt inom installationsområdet där systemen som ska samverka blir allt mer komplexa och tekniskt avancerade. Detta ställer höga krav på effektiv installationssamordning och på installationssamordnarnas kompetens.