Information till dig som leverantör

Vi strävar hela tiden efter att minska vår egna miljömässiga och sociala påverkan. Våra inköp ska göras på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. I vårt arbete ingår det att aktivt arbeta med en hållbar leverantörskedja. Därför ställer vi hållbarhetskrav på dig som leverantör, de utgår från vår koncerngemensamma uppförandekod för leverantörer.