Trafikteknik är mer än att bara få fordon och fotgängare att förflytta sig effektivt. Det handlar om att säkerställa att infrastrukturen är säker, tillgänglig och utformad för alla trafikanter. WSP arbetar med både offentliga och privata kunder, och våra team hanterar ärenden som omfattar allt från nybyggnationer till förändring av befintlig infrastruktur för att bättre möta aktuella behov.