Vårt bidrag till ett hållbart samhälle

Som  rådgivare och konsulter har vi stora möjligheter, och därigenom ett ansvar, att påverka utvecklingen genom att se till att det vi föreslår och projekterar är hållbart genom hela kedjan – i planering, projektering, under byggfasen, för användarna och även när det blir aktuellt med rivning och återanvändning. 

bg2
Filnamn
Document WSP 2022 ESG Report
Document WSP 2021 ESG Report
Document WSP - Managing our ESG Impact
Document WSP 2021 ESG Report - Datapack
Document Climate Transition Plan
Document WSP - Klimatstrategi
Document Climate strategy for WSP Sweden
Document Kvalitets- och miljöpolicy 2022
Document Global ESG-policy 2021
Document Summering av 2021 års ESG-rapport/hållbarhetsrapport
Document Summering av 2020 års hållbarhetsrapport
Document Summering av 2019 års hållbarhetsrapport
Document Summering av 2018 års hållbarhetsrapport
Vi hjälper länder, städer och företag att nå de globala hållbarhetsmålen. Vi använder vår samlade globala kompetens för att erbjuda våra kunder framtidssäkrade råd och innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande morgondag. Så tar vi ansvar för framtiden.

Våra kunder

Vi hjälper våra kunder att möta framtiden genom att basera vår projektering och rådgivning på kunskap om samhällstrender, klimatförändring, teknik och resursanvändning.

Vår expertis

Vi erbjuder expertkunskap inom hållbarhet, energi, klimatförändring och miljöfrågor för att stärka våra kunders verksamhet mot ökad hållbarhet, minskade kostnader, starkt marknadsvärde och förbättrad riskhantering.

Vår verksamhet

Vi arbetar aktivt för att som globalt företag uppträda ansvarsfullt och utveckla vårt engagemang i en hållbar samhällsutveckling som gynnar klimatet, miljön, vår egen organisation och våra aktieägare. 

Våra medarbetare och företagskultur

Vi vill ha en arbetsmiljö som medverkar till att våra medarbetare kan växa och nyttja sin fulla potential och bidra aktivt i samhällsutvecklingen.

Framtidssäkrade råd och lösningar

Vi vet att vår värld på många sätt kommer att se annorlunda ut i framtiden. Därför har vi skapat ett gemensamt globalt program för att hantera komplexa utmaningar. Vi kallar det Future Ready. Vi tar helt enkelt ansvar för framtiden. Vi ser tydligt samhällsförändringar inom klimat, samhälle, teknik och hur vi hanterar våra resurser. Därför uppmanar vi våra team att alltid ge råd om lösningar som fungerar både i dag och i framtiden.

Hur vi arbetar - Future ready
Future Ready is a world-class initiative setting WSP apart and placing our business at the heart of creating a resilient future-ready world.
Alexandre L’Heureux President and CEO
bg2

Rapporter om hållbarhet

WSP lämnar årligen en hållbarhetsredovisning som är upprättad enligt GRIs riktlinjer. Rapporten tas fram på global nivå och gäller hela bolaget.

2021 års rapport
2020 års rapport
2019 års rapport

2018 års rapport
2017 års rapport
2016 års rapport
2015 års rapport
2014 års rapport

Mål 5 - jämställdhet

Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Mål 6 - rent vatten och sanitet för alla

Rent vatten och sanitet

Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Aktualisering av Höganäs kommuns VA-plan

Mål 7 - hållbar energi för alla

Hållbar energi för alla

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Världens största värmeåtervinningsanläggning från ett Data Center

Mål 8 - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Handlingsplaner för digitalisering

Mål 9 - hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Eltransporter Stockholm 2030

Mål 11 - hållbara städer och samhällen

Hållbara städer och samhällen

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Innovativa lösningar för hållbar stadsutveckling och nya städer

Mål 12 - hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Världens största värmeåtervinningsanläggning från ett Data Center

Mål 13 - bekämpa klimatförändringarna

Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Klimatoptimerat byggande av betongbroar

Mål 15 - ekosystem och biologisk mångfald

Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

E.ONs nya Nordenkontor

Kedja och rostigt hänglås stänger av område.
Utspridda människor över ett stort torg.
Folktom kontorslokal som har potential att nyttjas mer effektivt.