Gävle är en av Sveriges tre bästa miljökommuner enligt Aktuell hållbarhet som varje år gör mätningar av svenska kommuner. Nu tar kommunen ytterligare ett steg i sitt klimatarbete genom att staka ut en klimatfärdplan med målet att bli klimatneutrala år 2035.Plats

  • Sverige

Uppdragsgivare

  • Gävle kommun
Cykelväg genom park.