Strategisk rådgivning

WSP är ledande i Norden inom strategisk rådgivning och kunskapsbaserad vägledning inom samhällsutveckling. Vi verkar i ett samhälle som är i ständig förändring. Nya politiska prioriteringar, förändrade ekonomiska förhållanden, och nya tekniska lösningar är några av de utmaningar som dagens företag och organisationer både inom offentlig och privat sektor ställs inför.