WSP arbetar med olika typer av konstruktioner i anslutning till vatten. Det kan vara till exempel dammar, slussar, vattenkraftstationer eller översvämningsskydd. Med vår globala erfarenhet och lokala kännedom har vi en gedigen erfarenhet och kan erbjuda många olika tjänster inom vattenkraft, dammsäkerhet och marina konstruktioner. Vi kan även hjälpa till med klimatanpassning och strategier för skydd mot översvämningar. Vi stöttar hela vägen från förstudie till färdig konstruktion.