God riskhantering är av stor vikt för en hållbar utveckling. För att undvika stora olyckor som i onödan kostar människoliv, orsakar stora miljöskador och materiella eller ekonomiska förluster, är det viktigt med en effektiv riskhantering. WSP riskkonsulter kan hjälpa till med att tydliggöra och begränsa risker i verksamheter och processer.