Bij externe veiligheid gaat het om de risico’s door opslag, productie en het transport van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen of het in werking hebben van risicovol geachte objecten, zoals windturbines en luchthavens. Bij het opstellen van een kwantitatieve risicoanalyse beoordelen wij de externe veiligheid van deze activiteiten en adviseren wij over risico mitigerende maatregelen.