Ontwerp en engineering sluizen

Bij WSP houden wij ons al decennia bezig met alles dat met sluizen te maken heeft. Vaarroutes worden drukker, schepen worden groter en sluizen verouderen. In alle gevallen komt onze ruime ervaring van pas. Wij zijn in te schakelen in elke fase van het ontwerp, zowel voor het renoveren van bestaande sluizen als voor het realiseren van nieuwe sluizen.

Wij werken voor een breed spectrum aan opdrachtgevers, van Rijkswaterstaat tot aannemers. Bekende projecten waaraan wij hebben gewerkt zijn de Nieuwe Sluis Terneuzen, Keersluis Limmelde Prinses Beatrixsluis en de Sluisverlenging Born, Maasbracht en Heel. 

Met de volgende diensten en werkzaamheden hebben wij ruime ervaring:

- Conditionerende onderzoeken
- Omgevingsmanagement (van klanteis naar systeemeis)
- Nautische studies en simulaties incl. afmeeranalyses
- Bepalen hydraulische randvoorwaarden (schepen, golven, stroming, morfologie)
- Technisch ontwerp en technisch management
- Geotechnische vraagstukken
- Inpassing in en ontwerp van aansluitende waterkeringen
- Milieu Effect studies
- Opstellen van een bestek of UAV-gc

Planvorming en inpassing

Een juiste inpassing van een sluis in de omgeving is ontzettend belangrijk.  Voor alle vraagstukken die hierbij komen kijken heeft WSP eigen specialisten in dienst. Zo voeren wij studies uit naar de noodzakelijke capaciteit om wachttijden te voorkomen, hetgeen de omvang van de sluis, type deuren en nivelleersystemen bepaalt. Simulaties naar de locatie van de sluis en de inrichting van voorhavens (inclusief wachtplaatsen, remming- en geleidewerken) zorgen dat de sluizen vlot en veilig te gebruiken zijn. Hierbij worden de gebruikers (loodsen, schippers), bedienaars en beheerders betrokken. 
De randvoorwaarden vanuit de omgeving bepalen we aan de hand van technische en conditionerende onderzoeken. Wij zetten een totaalprogramma op met onder andere geotechnisch en milieukundig bodemonderzoek, natuur- en archeologisch onderzoek. Vervolgens is er een iteratief ontwerpproces waarin wij het ontwerp uitwerken en de milieueffecten van dat ontwerp bepalen. Daaruit volgt een ontwerp en eventuele mitigerende maatregelen zodat de voor het project benodigde vergunningen worden verkregen.

Uitwerken ontwerp

Afhankelijk van de fase van het project werken wij het ontwerp uit van een eenvoudig schetsontwerp (verkenningen) tot aan de laatste boutjes en moertjes in een uitvoeringsontwerp (bij realisatie). WSP maakt het ontwerp van de sluishoofden, nivelleersystemen, sluiskolken, infrastructuur op de sluizen, bodem- en taludbescherming, aansluitende dijken, wachtplaatsen, remming- en geleidewerken, aanvaarbescherming en nautische voorzieningen (boeien, verlichting etc.). Daarnaast zorgen wij voor een integraal ontwerp van het hele sluiscomplex door het verzorgen van het technische management en coördinatie met alle andere betrokken disciplines zodat alle raakvlakken worden beheerst. 
Bij het technisch ontwerp van sluizen maken wij gebruik van diverse constructieve, geotechnische en BIM-gerelateerde softwarepakketten. In het bijzonder hebben wij uitgebreide ervaring met geotechnische modellering van constructies in PLAXIS 2D/3D. Daarnaast beschikken wij over parametrische tools (Revit/Civil 3D) die aan deze modellen kunnen worden gekoppeld, waarmee wij kostenoptimalisatie in het ontwerp kunnen realiseren en repetitieve ontwerpstappen kunnen automatiseren. Het resultaat is een robuust, economisch en flexibel ontwerp.

Voor eventuele vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Maurice de Kroon, afdelingshoofd waterbouw en infra.