De Nederlands rivieren vervullen al sinds jaar en dag belangrijke functies voor watervoorziening, scheepvaart, natuur en visserij. Het zijn functies die steeds intensiever worden benut, terwijl als gevolg van klimaatverandering hogere en extremere afvoeren worden voorspeld. Een doordacht en duurzaam rivierbeheer is een actueel aandachtsgebied om het rivierengebied veiliger te maken maar ook ruimtelijk te ontwikkelen.