Ecologie en kaderrichtlijn water

Wij hebben aantoonbare deskundigheid en ervaring op het gebied van ecologisch onderzoek. Daarnaast hebben wij ook brede ervaring en expertise op het gebied van natuurontwikkeling- en inrichting. De toenemende ontwikkeling in Nederland leidt door de beperkte ruimte tot steeds grotere druk op de aanwezige natuur. Dit betekent dat er ook steeds meer vraag ontstaat naar effectieve bescherming van bestaande natuur, maar ook naar de verbetering van de ecologische situatie in bestaande en nog in te richten gebieden. In sommige gevallen valt er aan schade aan ecologische systemen niet te ontkomen.