Bij gebiedsontwikkeling wordt het totaalpakket van wonen, werken, water, natuur én infrastructuur afgewogen en afgestemd, zodat alle aspecten en belangen volledig tot hun recht komen. Een integrale benadering zorgt voor het beste resultaat.