Bodemonderzoek, -advisering en -kwaliteitskaarten

Bij veel projecten speelt de kwaliteit van de bodem een belangrijke rol. WSP verzorgt diverse kwalitatieve bodemonderzoeken en begeleidt bij saneringen en het beheersen van een verontreiniging. Ook adviseren wij over hergebruik van verontreinigde grond en andere secundaire grondstoffen.