Veenoxidatie

WSP heeft circa 5.000 grondboringen verricht in opdracht van Waterschap Hunze en Aa’s. Hiertoe is over de veengebieden binnen het beheergebied een raster geprojecteerd van 300 x 300 meter. Met de boringen is inzicht verkregen in de aanwezigheid en dikte van veenlagen alsook in de (maximale fluctuatie van) grondwaterstanden in deze veengronden. Dit inzicht is wenselijk in het kader van veenoxidatie.