Evaluatie en monitoring flexibel peilbeheer IJsselmeergebied

Het IJsselmeer is de spil in de Nederlandse waterhuishouding. Sinds 2019 past Rijkswaterstaat, als onderdeel van het Deltaplan Zoetwater, in het IJsselmeer en Markermeer flexibel peilbeheer toe. Het biedt de waterbeheerder meer ruimte om te sturen op de weersomstandigheden en de vraag naar zoetwater.Locatie

  • IJsselmeer / Markermeer - Nederland

Opdrachtgever

  • Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Periode

  • 2019 - 2025
Aantal kunstwerken
60+ 60+
Betrokken waterschappen
9 9
Extra gerealiseerde waterbuffer
390 miljoen m3 390 miljoen m3