Provinciale inpassingsplannen natura 2000

Voor de ontwikkelopgave EHS/Natura 2000 dient op korte termijn een groot aantal herstelmaatregelen te worden getroffen in en nabij de Natura 2000-gebieden van Overijssel.Locatie

  • Zwolle - Nederland

Opdrachtgever

  • Provincie Overijssel

Periode

  • 2016 - 2018