Bij de realisatie van projecten zijn vaak verschillende partijen betrokken, die samen als één team moeten functioneren om een optimaal resultaat te bereiken. Dit vraagt om sterk leiderschap. WSP treedt veelvuldig op als directievoerder, bouwbegeleider en toezichthouder namens klanten en behartigt zo hun belangen in het complete traject. Wij vormen de verbindende schakel tussen alle betrokken partijen en houden grip op de kwaliteit, de planning en de kosten dankzij structurele directievoering en een strakke sturing. Onze experts zijn communicatief en inhoudelijk sterk en laten niets aan het toeval over.