Certificeringen

We hechten aan een stimulerende bedrijfscultuur en dragen verantwoordelijkheid voor ons handelen. Dit betekent dat wij in al onze bedrijfsactiviteiten verantwoord te werk gaan en handelen als ware het ons eigen bedrijf.

Bestandsnaam
Document Aanvraag Erkenning Besluit Bodemkwaliteit
Document BREEAM-NL Assesor-in-use Ann-Sofie Corthouts
Document BREEAM-NL Expert-in-use Ann-Sofie Corthouts
Document BREEAM-NL Expert-in-use Sanne Lahaije
Document K-0206698-01 WSP NEN ISO 45001-2018 Gehanteerde managementsysteem Vakgroep Energie NL
Document K-0206699-02 CO2 Awareness Certificate level 5 EN
Document K-0206699-02 CO2 Bewust Certificaat niveau 5 NL
Document K-106124-05 VCA Management Systeem Certificaat NL
Document K-106357-05 Petrochemie Management Systeem Certificaat NL
Document K10739603 WSP Nederland BV BRL 9500W basis en detail
Document K10739704 WSP Nederland BV BRL 9500U basis en detail
Document K-106260/02 BRL SIKB 1000 Partijbemonstering grond en bouwstoffen
Document K-106261/02 BRL SIKB 2000 Uitvoering veldwerk tbv milieukundig bodemonderzoek
Document K-106262/02 BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding bij bodemsanering
Document Erkenningsregeling ProRail 2016 Branche Ingenieursbureaus
Document K-0205592-02 C WSP NL NEN EN ISO 9001-2015 KMS spec
Document K-0205592-02 CE WSP UK NEN EN ISO 9001-2015 KMS spec
Document K-0205600-02 c WSP NL NEN EN ISO 14001-2015 KMS spec
Document K-0205600-02 ce WSP UK NEN EN ISO 14001-2015 KMS spec
Document K4622209 WSP Nederland BV BRL 9500 02 04
Document Milieudeskundige Geluid en trillingen
Document Milieueffectenrapportage Lucht deeldomeinen geur en luchtverontreiniging
Document K-106655/02 NEN 4400-1 2017 Inspectiecertificaat
Document Procescertificaat Asbestinventarisatie WSP Nederland BV
Document SCL Veiligheidsladder K-0206236/01 Trede 4 WSP Nederland BV – Vakgroep Energie
Document SCL Veiligheidsladder K-0205572/01 Trede 2 WSP Nederland BV – Vakgroep Infra
Document SCL Veiligheidsladder K-0205573/01 Trede 2 WSP Nederland BV – Overige vakgroepen