Om aan de groeiende vraag naar (duurzame) energie te kunnen voldoen, dient de infrastructuur die nodig is om al die energie te transporteren en op te slaan, aangepast en aangelegd te worden. Echter, in een dichtbevolkt land als Nederland kan de inpassing van nieuwe kabels, leidingen, netwerken en installaties voor transport en distributie van water, gas, elektra, warmte en koeling een uitdaging zijn. Bij het aanleggen van een nieuw hoogspanningssysteem (≥ 1kV) dien je te onderzoeken of er in de buurt al bestaande buisleidingen of kabels liggen die door die nieuwe verbinding beïnvloed kunnen worden. Dit kan als gevolg hebben dat de buisleiding te veel opwarmt, onder spanning komt te staan of beschadigt. Ook bij het aanleggen van een buisleiding dient de beïnvloeding door bestaande hoogspanningssystemen beschouwd worden.