Aanleg 30kV kabels Windpark Hogezandse Polder

In 2017 startte De Wolff Nederland Windenergie (WNW), nu Eneco, met de voorbereiding en aanleg van Windpark Hogezandse Polder. Om de geproduceerde stroom van het windmolenpark aan het openbare net te kunnen leveren, zijn er 30 kV kabels aangelegd en is het Hollandsch Diep doorkruist met een 1300 meter lange leidingentunnel van LSNed.


Locatie

  • Noordzijde Hollandsch Diep - industrieterrein Moerdijk

Opdrachtgever

  • Windpark Hogezandse Polder

Partners

  • De Wolff Windenergie (Eneco), Leidingenstraat Nederland (LSNed)

Periode

  • 2017 - 2018