N23 Westfrisiaweg

In Noord-Holland werkt de provincie aan de verbetering van de leefbaarheid in de regio, waartoe ook bereikbaarheid en (verkeers)veiligheid hoort. Een van de speerpunten is de N23 Westfrisiaweg die een essentieel onderdeel vormt van een alternatieve verbinding tussen West- en Oost-Nederland.


Locatie

  • Noord-Holland - Nederland

Opdrachtgever

  • Provincie Noord-Holland

Partners

  • Heijmans

Periode

  • 2015 - 2017