Energietransitie

De energietransitie gaat een cruciale fase in. Er zijn plannen gemaakt en akkoorden gesloten. Nu is het tijd voor actie: de ontwikkeling, opzet en uitvoering van grootschalige duurzame energieprogramma’s en projecten. In de praktijk betekent dit een complexe puzzel van techniek, economie, omgeving en bestuurlijke en maatschappelijke belangen.


Projecten

Bestandsnaam
Document Infographic - Unleashing the Power of Renewable Energy
Document Aquathermie Oppervlaktewater duurzame vervanger van aardgas
Document Aquathermie - Oppervlaktewater duurzame vervanger van aardgas
Document Energieconcepten - Duurzaam totaalplan voor de gebouwde omgeving
Document Power Planning - Energiesystemen slim samenbrengen
Document Regionale Energiestrategie - Van wat naar hoe
Document Ruimtelijke inpassing - Schaarse ruimte optimaal benut
Document Waterstof - Transport van productielocatie naar afnemers
Document Windparken - Het schone en betaalbare alternatief
Document Zonneparken - Ruim baan voor de zon

Contactpersonen

William Hartman
Directeur vakgroep Energie
Nederland