Hoogwaterbescherming is essentieel voor Nederland. Door klimaatverandering kunnen rivierafvoeren sterker gaan variëren, zal de zeespiegel versneld stijgen en het rivierpeil omhoog gaan. Weersinvloeden worden heftiger qua kracht en duur. Grondwatersystemen in kustgebieden wijzigen. Dat vraagt om heldere visies waarbij, naast degelijke waterkeringen, ook voldoende balans is voor natuur en ruimtelijke ordening.

service dijkontwerp