Toetsing regionale waterkeringen

Regionale keringen zijn een essentieel onderdeel van het totale watersysteem. Ook vormen ze in veel gebieden een belangrijk aspect van het woon- en leefmilieu. De omgeving is continu aan verandering onderhevig. Denk aan klimaatverandering, bodemdaling en de aanwezigheid van objecten. Dit kan grote impact hebben op het watersysteem. Met het oog op veiligheid en de toekomst is het van belang dat de regionale waterkeringen onderzocht worden.

Locatie

  • Kades langs kanalen in beheer van Rijkswaterstaat

Opdrachtgever

  • Rijkswaterstaat

Partners

  • Inpijn Blokpoel
Beheerders van de regionale organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat zijn intensief betrokken geweest bij totstandkoming van de toetsing. Zo kon alle kennis vanuit de beheerders direct worden meegenomen in de toetsing. Dat is erg waardevol!
Bram de Groot Senior adviseur waterveiligheid bij WSP