Asbest is schadelijk voor de volksgezondheid. Tot 1993 is asbest in Nederland veelvuldig toegepast in gebouwen, installaties en constructies. Voor sloop- en renovatiewerkzaamheden moet bekend zijn waar asbest is toegepast. Dit wordt vastgesteld door middel van onderzoek.