Veel in Nederland voorkomende planten en dieren zijn beschermd. Uitgangspunt van de natuurwetgeving is een respectvolle en zorgvuldige omgang met de natuur. Er mag geen schade worden veroorzaakt aan beschermde flora en fauna, tenzij dit uitdrukkelijk (al dan niet onder bepaalde voorwaarden) is toegestaan.