Nasze usługi z zakresu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (ang. SEA) i ocen zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju (ang. SA)  wspierają procesy podejmowania decyzji, zapewniając uwzględnienie w politykach i planach biznesowych zrównoważonego rozwoju oraz innych kwestii środowiskowych. 


Usługi SEA, strategiczne oceny oddziaływania na środowisko, Polska