Energia, przemysł i zasoby

WSP posiada rozległą wiedzę na temat procesów przemysłowych i energetycznych, unikalne połączenie specjalistycznych umiejętności i multidyscyplinarnego doświadczenia niezbędnych do planowania, projektowania, budowy i eksploatacji nowego zakładu lub do usprawnienia istniejących obiektów przemysłowych. WSP pomaga również klientom rozwiązać problemy związane z rosnącym zapotrzebowaniem na energię, utrzymaniem bezpiecznych i niezawodnych dostaw energii, zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych i dostarczeniem zaawansowanych rozwiązań, które pomogą stworzyć zrównoważony świat. Na całym świecie ponad 3600 pracowników pracuje w przemyśle, energetyce i zasobach.