Energi och industri

WSP har djup kunskap om energi- och industriprocesser. Vi har en unik kombination av specialistkunskaper och multidisciplinär expertis för att planera, designa, projektleda och hantera en ny fabrik eller att automatisera utrustning hos en befintlig industri. WSP hjälper också kunder att möta den ökande efterfrågan på energi samt att upprätthålla en säker och pålitlig energiförsörjning, minska växthusgaser och leverera framtida system för att skapa en hållbar värld. Globalt har vi mer än 5 000 medarbetare inom industri och energi.