Energikartläggning av Göteborg Energi

WSP har bistått Göteborg Energi med att samordna och genomföra arbetet med energikartläggning enligt lagen om energikartläggning av stora företag. 

Plats

  • Göteborg

Uppdragsgivare

  • Göteborg Energi