WSP har på uppdrag av Hultsfreds kommun tagit fram en miljökoneskvensbeskrivning för detaljplan för del av Hultsfred 3:1, Herrstorpet. Detaljplanen medger utbyggnad av bostäder. Uppdragsgivare

  • Hultsfreds kommun

Projektstatus

  • 2019-2021
Fågelvy över Hultsfred 3:1, Herrstorpet, som visar på gård, åkermark, skog och sjöar.