Energisamordning och effektivisering

WSP har stor erfarenhet av energieffektivisering inom både industri och fastigheter. I takt med att klimatfrågan fått större uppmärksamhet har energieffektivisering prioriterats högre både i internationell och i nationell lagstiftning vilket lett till stora energieffektiviseringsvinster. Den energi som vi inte behöver använda till följd av energieffektiviseringsåtgärder anses bland annat av IEA vara det viktigaste energibäraren i den totala energibalansen.