Vätterhem i Jönköping satsar på solel

Jönköpings kommunala bostadsbolag beslutade år 2018 att fortsätta sin utbyggnation av solcellsanläggning till en större skala. WSP anlitades för att bistå med oberoende expertstöd i projektprocessen med förstudier, upphandlingar och slutbesiktningar.

Uppdragsgivare

  • Bostads AB Vätterhem

Projektstatus

  • Pågående