WSP Akustik är en av Sveriges största aktörer inom akustikbranschen med bred erfarenhet och djup kompetens inom flera akustiska specialistområden. Vi erbjuder hela spektret inom akustik; allt från exempelvis riskanalyser avseende vibrationer, vibrationsmätningar, trafikbuller, byggnadsakustik, rumsakustik, industribuller och komfortvibrationer till kontrollmätningar och upprättande av ljudskyddsdokumentation samt utförande av syneförrättningar.