Geluid is overal en iedereen komt er dagelijks mee in aanraking. Geluiden afkomstig van verkeer, industrie, evenementen of van de buren kunnen hinder veroorzaken voor bewoners, op de werkvloer en in de schoolbanken. Geluidhinder houdt ons – soms letterlijk – wakker en dat is niet gezond. Daarom zijn er wettelijke normen voor geluid.

akoestiek en geluid service