Zuidasdok

Om het project Zuidasdok te kunnen realiseren, diende een project-MER te worden opgesteld en een tracébesluit en bestemmingsplannen te worden vastgesteld. WSP was actief als luchtadviseur tijdens het planologisch proces om de leefbaarheidsambities helpen te realiseren en te waken over de wettelijke luchtkwaliteitsnormen en stikstofdepositie-eisen.

Opdrachtgever

  • Projectorganisatie Zuidasdok (samenwerking Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam)

Periode

  • 2016