Sinds de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS) medio 2015 staat stikstofdepositie sterk in de belangstelling. Het PAS heeft tot doel om de kwaliteit van wettelijk beschermde stikstofgevoelige planten- en diersoorten in stand te houden en te verbeteren.