De Groene Loper in Maastricht betreft de gebiedsontwikkeling bovenop het tunneldak van de A2. Het sterk versteende gebied rondom de voormalige A2 wordt en is getransformeerd naar een toekomstbestendige, gezonde woon-, werk- en leefomgeving. WSP leverde en levert hieraan een belangrijke bijdrage.