WSP doet engineering en geeft adviezen over alle aspecten rondom ondergrondse kabels en buisleidingen. We beschikken over kennis en ervaring van alle soorten aanlegtechnieken, leidingmaterialen, de bouw en procesbegeleiding: vanaf het projectinitiatief tot en met de daadwerkelijke bouwbegeleiding (directievoering en toezicht). Veiligheid, inpasbaarheid, omgeving en milieu zijn belangrijke aandachtsgebieden.