In de voorbereiding van een ruimtelijke keuze is het proces van de milieueffectrapportage (m.e.r.) soms wenselijk en soms noodzakelijk. Door de m.e.r. krijgt het milieubelang een duidelijker plaats in de besluitvorming. Afhankelijk van jouw doel vullen wij de m.e.r.-procedure in.