Bij WSP houden we ons dagelijks bezig met havenprojecten, (her)ontwikkelingslocaties, oevers- en kadeprojecten, dijkverzwaringsprojecten, (natte)kunstwerken en kleinschalige ingrepen in dorpskernen en steden. WSP is in staat integraal in te spelen op de behoeften van de klant om de hieraan gerelateerde infrastructurele projecten voor te bereiden.